Tiếng Anh
Synonyms
Synonyms
40 câu hỏi
50 phút
484 lượt thi
Lưu ý trước khi làm bài
  • Vui lòng Đăng nhập để làm bài.
  • Số điểm lần đầu tiên làm bài sẽ có giá trị 🥇🥈🥉 xếp hạng.
  • Click Làm bài ngay để làm bài.

Chúc bạn làm bài thành công! 🎉🎉🎉

Nhận xét & Đánh giá
🏆 Bảng xếp hạng
1
Minhanhc7 Nguyễn Hoàng Minh Anh
10.0
1
O
Oliviahye Âu Phước Tài
10.0
1
H
Hoanglucc1 Hoànglựcc1
10.0
1
t
thainguyen12c5 Hothainguyen12C5
10.0
1
n
ngocdieuc3 Hồ Diệu
10.0
1
K
Khanhly Khanhlyc5
10.0
1
T
ThanhnganA2 Nguyễn
10.0
1
N
NgAnhTuC7 Nguyên Anh Tu
10.0
1
t
tunipolice1971 Dang Tran Huyen Trang
10.0
1
n
ngocvic5 Ngocvic5
10.0
1
Y
Ykieuc7 Nguyenykieu
10.0
1
m
minhthu12a1 Nguyễn Lâm Minh Thư 12A1
10.0
1
q
quocbao12A2 Chiêm Quốc Bảo
10.0
1
m
minhthien310 Minhthiệnc1
10.0
1
N
Ngothicamtienc5 Ngothicamtienc5
10.0

Đang tải ...