Tiếng Anh
REVIEW MODAL VERBS
50 câu hỏi
30 phút
3736 lượt thi
Lưu ý trước khi làm bài
  • Vui lòng Đăng nhập để làm bài.
  • Số điểm lần đầu tiên làm bài sẽ có giá trị 🥇🥈🥉 xếp hạng.
  • Click Làm bài ngay để làm bài.

Chúc bạn làm bài thành công! 🎉🎉🎉

Nhận xét & Đánh giá
🏆 Bảng xếp hạng
1
nguyendantruongc8 Nguyễn Đan Trường
10.0
1
a
anhyeucacem Nguyễn Gia Hưng
10.0
1
n
nguyenlechithanh12345 Nguyễn Lê Chí Thành
10.0
1
d
diem159753 Kiều Diễm C7
10.0
1
t
thanhkieu Nguyễn Thanh Kiều
10.0
1
N
NguyenQuynhNhu0409 Nguyễn Quỳnh Như
10.0
1
n
nghinphuoc Trần Phước Lộc
10.0
1
n
nhut12b7 Nguyễn Minh Nhựt
10.0
1
B
Btrang173 Phạm Thị Bích Trang
10.0
1
C
Caomap12c4 Nguyễn Thanh Cao
10.0
1
d
duong6219 Nguyễn Thị Thùy Dương
10.0
1
t
trungtin12a3 Nguyễn Trung Tín 12A3
10.0
1
c
caohuunghia Cao Hữu Nghĩa
10.0
1
b
bibibi192 Nguyễn Huỳnh Anh 12C4
10.0
1
T
TRUONGCONGDOAN12A3TNH Trương Công Đoàn
10.0

Đang tải ...