Tiếng Anh
10 câu trắc nghiệm về các thì Tiếng Anh
10 câu trắc nghiệm về các thì Tiếng Anh 😍😙😍
10 câu hỏi
15 phút
575 lượt thi
Lưu ý trước khi làm bài
  • Vui lòng Đăng nhập để làm bài.
  • Số điểm lần đầu tiên làm bài sẽ có giá trị 🥇🥈🥉 xếp hạng.
  • Click Làm bài ngay để làm bài.

Chúc bạn làm bài thành công! 🎉🎉🎉

Nhận xét & Đánh giá
🏆 Bảng xếp hạng
1
M
Minhthu00 Nguyễn Minh Thư
10.0
1
d
duykhanh1703 Nguyễn Duy Khánh
10.0
1
N
NTbaothoai Nt Bảo Thoại
10.0
1
T
Tranlamvinh12c10 Trần Lâm Vinh
10.0
1
n
nguyenthingochan12c2 Trần Duy Cường
10.0
1
X
Xinhny12c2 Nguyễn Xinh Ny
10.0
1
N
NgocHan12c2 Nguyễn Thị Ngọc Hân
10.0
1
xuannguyenc3tanloc Lê Thị Xuân Nguyên
10.0
1
V
Vokimdong12c2 Võ Thị Kim Đồng
10.0
1
T
Thanhan Trần Thành An
10.0
1
t
thaichau1920 Nguyễn Thái Châu
10.0
1
h
hhhct12345 Huỳnh Hữu Hào 12A2
10.0
1
L
Longho Lê Long Hồ
10.0
1
c
chicothela12a4 Trần Minh Quân
10.0
1
T
Thaoquyen Nguyễn Thị Thảo Quyên
10.0

Đang tải ...