Bộ đề Ôn thi Công nghệ 10
3 Đề thi
😁 Đừng thi công nghệ cho đến khi bạn làm bộ đề này! 🤓
1
30 Câu hỏi
45 Phút
2 lượt thi
Chia sẻ với các bạn trong lớp để cùng đạt điểm cao nào! 😀😀😀
2
30 Câu hỏi
45 Phút
0 lượt thi
Đề gồm 30 câu làm trong 45 phút. Hãy chia sẻ với các bạn cùng lớp để cùng ôn tập và đạt điểm cao! 😀😀😀
3
30 Câu hỏi
45 Phút
1 lượt thi
Đề gồm 30 câu làm trong 45 phút. Hãy chia sẻ với các bạn để cùng ôn tập hiệu quả nhé 😀😀😀

Đang tải ...