COMBO Đề ôn thi HKI - Công Nghệ 12
3 Đề thi
🎉🎉🎉 COMBO Đề thi HKI - Công Nghệ 12 😘 Ôn để đạt điểm cao 😍
1
30 Câu hỏi
45 Phút
27 lượt thi
Đề số 1 các bạn nhé 🤗😊
2
30 Câu hỏi
45 Phút
2 lượt thi
Hãy chia sẻ cho các bạn lớp mình cùng ôn tập nào 😀😀😀
3
30 Câu hỏi
45 Phút
3 lượt thi
Hãy chia sẻ cho các bạn trong lớp để cùng ôn tập và đạt điểm cao nào 😀

Đang tải ...