Đề thi thử Học kì 1 - KHOA HỌC XÃ HỘI
3 Đề thi
Gồm 3 đề thi: Lịch Sử, Địa Lí và GDCD 📚 Share và tag bạn bè vào thi nào 😍
1
40 Câu hỏi
50 Phút
18 lượt thi
Share và tag ngay bạn bè vào làm nào 😊🎉
2
40 Câu hỏi
50 Phút
32 lượt thi
Share và tag ngay cùng làm 😘
3
40 Câu hỏi
50 Phút
10 lượt thi
🎉 Share và tag bạn bè vô làm nhé 😘

Đang tải ...