Trắc nghiệm
⌨ Đã làm gần đây
Toán học
Estimation
5 câu hỏi
5 phút
2 lượt thi
Toán học
Estimation 1
5 câu hỏi
5 phút
4 lượt thi
Tiếng Anh
REVIEW MODAL VERBS
50 câu hỏi
30 phút
3736 lượt thi
Hóa học
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 lần 2 - Năm học 2015 - 2016
Kiểm tra 1 tiết tuần 31 của trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng
30 câu hỏi
45 phút
20 lượt thi
Toán học
[Mã đề 102] Đề thi chính thức THPT quốc gia 2017 môn Toán
[Mã đề 102] Đề thi chính thức THPT quốc gia 2017 môn Toán
50 câu hỏi
90 phút
5 lượt thi
Toán học
Đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2018 Môn TOÁN
💡 Đề tham khảo THPTQG 2018 của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo 🎉 Từ khóa: Đề thi thử môn Toán 2018
50 câu hỏi
90 phút
89 lượt thi
💡 Đã tạo gần đây
Sinh học
[BKU FC - LTT] Đề thử nghiệm THPT QG 2018 - Môn Sinh học
Biên soạn: CLB GIA SƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA BKU-FC, THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA, BKU-FC THPT TRẦN PHÚ, BKU-FC THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
40 câu hỏi
50 phút
1 lượt thi
Hóa học
[BKU FC - LTT] Đề thử nghiệm THPT QG 2018 - Môn Hóa học
Biên soạn: CLB GIA SƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA BKU-FC, THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA, BKU-FC THPT TRẦN PHÚ, BKU-FC THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
40 câu hỏi
50 phút
5 lượt thi
Vật lí
[BKU FC - LTT] Đề thử nghiệm THPT QG 2018 - Môn Vật lí
Biên soạn: CLB GIA SƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA BKU-FC, THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA, BKU-FC THPT TRẦN PHÚ, BKU-FC THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
40 câu hỏi
50 phút
0 lượt thi
Toán học
[BKU FC - LTT] Đề thử nghiệm THPT QG 2018 - Môn Toán - Đề 2
Biên soạn: CLB GIA SƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA BKU-FC, THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA, BKU-FC THPT TRẦN PHÚ, BKU-FC THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
50 câu hỏi
90 phút
4 lượt thi
Toán học
[BKU FC - LTT] Đề thử nghiệm THPT QG 2018 - Môn Toán - Đề 1
Đề 1 – GV biên soạn: TS Đặng Văn Vinh. Nguồn: https://www.facebook.com/bku.ltt1
50 câu hỏi
90 phút
3 lượt thi
Hóa học
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 lần 2 - Năm học 2015 - 2016
Kiểm tra 1 tiết tuần 31 của trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng
30 câu hỏi
45 phút
20 lượt thi
Chia sẻ tri thức

Đang tải ...